Evangeliseren in een tent, net als vroeger


Tentevangelisatie trok vroeger honderden bezoekers. Nog steeds wordt het Evangelie op deze manier verspreid, zoals deze week in Nieuwleusen. (artikel 29 juni 2017)

Op het evenemententerrein net buiten het Overijsselse dorp Nieuwleusen staat een grote rood-blauwe tent met daarop de woorden: „Blij met de Bijbel!” Het tentzeil is uitnodigend geopend voor de bezoekers die straks zullen komen. Het eerste wat je binnen ziet, is een maquette van de tabernakel. Alle figuren en voorwerpen zijn tot in detail nagemaakt. Even verder staat de hogepriester op ware grootte in zijn blauwe gewaad.

Het duurt nog even voordat de kinderen komen, dus is er tijd om de kleine tentoonstelling te bekijken. Foto’s, tekst, geluidsfragmenten en een kistorgel vertellen de geschiedenis van de tentevangelisatie. Het fenomeen kwam ruim een eeuw geleden vanuit Duitsland ons land binnen en was ook in de Verenigde Staten al bekend.

De Duitser Jakobus Vetter was na een reis in Engeland onder de indruk gekomen van de bekende baptistenprediker Charles Haddon Spurgeon. Hij begon in Duitsland met tentevangelisatie onder de naam Deutsche Zellmission. Johannes de Heer startte in 1906 de Nederlandse Tentzending. Hij evangeliseerde in een tent van 12 meter hoog, die 1250 mensen kon bevatten. Voor het transport ervan waren drie paard-en-wagens nodig. De opbouw nam drie dagen in beslag. De ingebruikneming vond plaats in aanwezigheid van koningin Wilhelmina.

In de jaren tussen de beide wereldoorlogen nam de tentzending een hoge vlucht. Een foto toont een tent met erbovenop in reusachtige letters de woorden: „Laat u met God verzoenen.” Er waren diverse organisaties die aan tentevangelisatie deden, zoals het Leger des Heils en Het Zoeklicht. Bekende namen die aan deze manier van evangelisatie zijn verbonden, zijn –naast die van Johannes de Heer– Jan Kits en Jakob Klein Haneveld.

Niet ouderwets

De stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum begon in 2005 met tentevangelisatie omdat een andere organisatie ermee stopte. Bijbelleraar Ab Klein Haneveld vreesde dat de manier van evangelisatie waarmee zijn vader zich zo intensief had beziggehouden, zou ophouden te bestaan.

De evangelist komt juist aangereden met de auto. Tentevangelisatie is niet zo ouderwets als velen denken, zegt hij. „Er komen nog steeds mensen op af.” Op uitnodiging komt de tent naar een bepaalde plaats. Voor het neerzetten ervan is een vergunning van de gemeente nodig. Dit jaar weigerde de gemeente Urk deze af te geven, terwijl het verkrijgen ervan in Amsterdam veel moeite kostte.

De opkomst is wisselend. In Tollebeek waren er veel bezoekers, evenals in Oldebroek, aldus de evangelist. Daarentegen viel de opkomst in Amsterdam erg tegen. Deze week was de belangstelling in Nieuwleusen wisselend. Op zondagavond was de tent nagenoeg vol. Dinsdagavond waren er ongeveer 50 bezoekers, terwijl er circa 25 belangstellenden op de vrouwenmorgen afkwamen.

Bloed

Iedereen is welkom, zegt Klein Haneveld, kerkelijk of onkerkelijk. „We zijn denominatieoverstijgend. De liefde van Christus dringt ons. We zien dat mensen tot geloof komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Het meeste blijft echter voor ons verborgen.”

De eerste kinderen voor de kinderbijeenkomst lopen de tent binnen. Er komen er in totaal zo’n twintig, de meesten met een of meer ouderen. Klein Haneveld neemt plaats op het podium, waar hij accordeon speelt. Greetje de Jong, voormalig presentatrice van EO-kinderprogramma’s, zingt en vertelt, met aan haar voeten een leeuw en een lam.

Het gaat over de Israëlieten die voorafgaand aan de tiende plaag in Egypte bloed aan de deurposten moesten strijken. De Jong smeert rode verf op de houten deurpost waarin ze staat. „Uw broek is ook rood!” roept een van de kinderen. Ze zingen samen over dat bloed, nadat De Jong heeft uitgelegd waarom het zo belangrijk is. Door de tent klinkt: „Daar is kracht in het bloed van het Lam.”