STICHTING NBC EVANGELISATIE


De stichting stelt zich ten doel:

– verspreiden van het Evangelie, zijnde de inhoud van de Bijbel als Gods Woord;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door getuigenis overal in Nederland af te leggen door middel van het organiseren van bijeenkomsten onder meer door tentevangelisatie.

Onze bestuurssamenstelling

De heer B. Rietberg – Voorzitter
De heer W. Hoekert – Secretaris
De heer P. van Eendenburg – Penningmeester

Financieel is de stichting, met ANBI goedkeuring, geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

       


Contact informatie

Bezoekadres:

Elegastgaarde 109
7329 AM Apeldoor
n
   : 055 5419769